B001sCZA สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZA สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 3.00mm จำนวน : 42 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 7.90 ct น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว
not rated ฿4,150.00

B001sCZA สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿4,150.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 3.00mm

จำนวน : 42 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 7.90 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
B001sCZC สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZC สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZC วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 4.00mm จำนวน : 36 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 25.10 ct น้ำหนักตัวเรือน : 11.7 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว
not rated ฿4,780.00

B001sCZC สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿4,780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZC

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 4.00mm

จำนวน : 36 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 25.10 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 11.7 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
B001sCZE สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZE สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZE วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 5.00mm จำนวน : 30 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 25.10  ct น้ำหนักตัวเรือน : 12 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว
not rated ฿5,990.00

B001sCZE สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿5,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZE

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 5.00mm

จำนวน : 30 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 25.10  ct

น้ำหนักตัวเรือน : 12 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
B001sCZL สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZL สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZL วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 3.00mm จำนวน : 46 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 8.65 ct. น้ำหนักตัวเรื่อน : 12.5 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว
not rated ฿4,490.00

B001sCZL สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿4,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZL

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 3.00mm

จำนวน : 46 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 8.65 ct.

น้ำหนักตัวเรื่อน : 12.5 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 6.5 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
B001sCZN สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZN สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZN วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 4.00mm จำนวน : 39 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 16.86 ct น้ำหนักตัวเรือน : 12.5 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 7 นิ้ว
not rated ฿5,190.00

B001sCZN สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿5,190.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZN

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 4.00mm

จำนวน : 39 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 16.86 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 12.5 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 7 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
B001sCZP สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
B001sCZP สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZP วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ขนาดอัญมณี : 5.00mm จำนวน : 33 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 27.61 ct น้ำหนักตัวเรือน : 14.2 กรัม ความยาวของตัวเรือน : 7 นิ้ว
not rated ฿6,350.00

B001sCZP สร้อยข้อมือเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿6,350.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : B001sCZP

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : สร้อยข้อมือ

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

ขนาดอัญมณี : 5.00mm

จำนวน : 33 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 27.61 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 14.2 กรัม

ความยาวของตัวเรือน : 7 นิ้ว

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม
not rated ฿790.00

E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sAMA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยอาเมทิส
E002sAMA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยอาเมทิส
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E056sAMA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยอาเมทิส จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.12 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.7 กรัม
not rated ฿1,790.00

E002sAMA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยอาเมทิส

฿1,790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E056sAMA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยอาเมทิส

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.12 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยบลูโทพาส จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม
not rated ฿1,960.00

E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส

฿1,960.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยบลูโทพาส

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยบลูโทพาส จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม
not rated ฿1,960.00

E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส

฿1,960.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยบลูโทพาส

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZC ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZC ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZC วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.86 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.46ct
not rated ฿560.00

E002sCZC ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿560.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZC

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.86 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.46ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZD ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZD ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZD วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.3 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70ct
not rated ฿690.00

E002sCZD ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZD

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.3 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZF วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.20ct
not rated ฿870.00

E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿870.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZF

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.20ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZG วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.91 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.60ct
not rated ฿970.00

E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZG

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.91 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.60ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZI ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZI ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZI วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 4.33 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 2.50ct
not rated ฿1,250.00

E002sCZI ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿1,250.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZI

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.33 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 2.50ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZJ วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 5.42 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.00ct
not rated ฿1,390.00

E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿1,390.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZJ

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 5.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.00ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View