R406sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R406sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R406sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงหัวใจ) จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.08 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงกลม) จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.2 กรัม
not rated ฿1,490.00

R406sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R406sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงหัวใจ)

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.08 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงกลม)

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R411sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R411sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R411sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 35 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct
not rated ฿1,290.00

R411sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,290.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R411sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 35 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว  ฝังเพชร
R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R412sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 23 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
not rated ฿1,190.00

R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังเพชร

฿1,190.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R412sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 23 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R414sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R414sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R414sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงหัวใจ) จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.70 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงกลม) จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม
not rated ฿1,490.00

R414sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R414sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงหัวใจ)

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.70 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (ทรงกลม)

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R422sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R422sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R422sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 15 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.42 ct
not rated ฿1,590.00

R422sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R422sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 15 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.42 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R429sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 114 เม็ด น้ำหนักกระรัต : 1.37 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.5  กรัม
not rated ฿2,890.00

R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,890.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R429sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 114 เม็ด

น้ำหนักกระรัต : 1.37 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.5  กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R430sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R430sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R430sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 30 เม็ด
not rated ฿2,190.00

R430sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,190.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R430sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 30 เม็ด

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R431sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R431sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R431sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 23 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
not rated ฿3,480.00

R431sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿3,480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R431sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 23 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R434sAMA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยอาเมทิสและเพชร
R434sAMA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยอาเมทิสและเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R434sAMA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : อาเมทิส จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 7.27 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 42 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.28 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.9 กรัม
not rated ฿4,520.00

R434sAMA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยอาเมทิสและเพชร

฿4,520.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R434sAMA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : อาเมทิส

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 7.27 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 42 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.28 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R435sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R435sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R435sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.04 ct
not rated ฿1,250.00

R435sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,250.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R435sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.04 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R436sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R436sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R436sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (เพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน : 1 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct
not rated ฿1,450.00

R436sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,450.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R436sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (เพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
not rated ฿4,480.00

R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm

฿4,480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R459sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 37 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
not rated ฿1,290.00

R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,290.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R459sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 37 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R497sDMA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.06 ct
not rated ฿2,780.00

R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿2,780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R497sDMA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.06 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R498sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R498sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R498sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.44 ct
not rated ฿1,420.00

R498sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,420.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R498sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.44 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View