R011sCZA แหวนหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R011sCZA แหวนหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R011sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.61 ct น้ำหนักตัวเรื่อน : 1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.35ct หน้าแหวนมีลักษณะ : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงหัวใจฝังด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)
not rated ฿690.00

R011sCZA แหวนหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R011sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.61 ct

น้ำหนักตัวเรื่อน : 1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.35ct

หน้าแหวนมีลักษณะ : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงหัวใจฝังด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R221sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R221sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R221sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 57 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.48 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.9กรัม
not rated ฿1,890.00

R221sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,890.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R221sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 57 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.48 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.9กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R192sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R192sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R192sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 7 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.31 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม ลักษณะตัวเรือนน : เพชร CZ (Hearts & Arrows) เม็ดยอดอยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยกลีบหัวใจจากความรักที่มอบให้
not rated ฿920.00

R192sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿920.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R192sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 7 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.31 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

ลักษณะตัวเรือนน : เพชร CZ (Hearts & Arrows) เม็ดยอดอยู่ตรงกลาง

ล้อมด้วยกลีบหัวใจจากความรักที่มอบให้

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R191sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R191sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R191sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 5 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.24 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม
not rated ฿790.00

R191sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R191sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 5 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.24 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R015sCZA แหวนดอกไม้เงินแท้925  ชุบทองคำขาว
R015sCZA แหวนดอกไม้เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R015sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.12ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม ลักษณะตัวเรือน : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงดอกไม้ขนาดเล็ก น่ารักๆ ฝังด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น
not rated ฿480.00

R015sCZA แหวนดอกไม้เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R015sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.12ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงดอกไม้ขนาดเล็ก น่ารักๆ

ฝังด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R095sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R095sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R095sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 5 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.38 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม
not rated ฿1,130.00

R095sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,130.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R095sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 5 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.38 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R688sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 15 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.6 กรัม
not rated ฿1,390.00

R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,390.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R688sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 15 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R124sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R124sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R124sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม
not rated ฿590.00

R124sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R124sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R033sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R033sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R033sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรื่อน : 1.1 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกบัง ซึ่งดอกบัวฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด และกลีบล้อมเป็นเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว ซึ่งทำให้ตัวเรือนลักษณะเด่นสวยงามและน่ารัก
not rated ฿590.00

R033sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R033sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรื่อน : 1.1 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกบัง ซึ่งดอกบัวฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด

และกลีบล้อมเป็นเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว ซึ่งทำให้ตัวเรือนลักษณะเด่นสวยงามและน่ารัก

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R256sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R256sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R256sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.3กรัม
not rated ฿1,090.00

R256sCZA แหวนแหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,090.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R256sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R548sCz0 แหวนเงินชุบทองคำขาว เพชร Cz
R548sCz0 แหวนเงินชุบทองคำขาว เพชร Cz
R548sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชร Cz Cz39ม.0.60ct. แหวนเงินแท้ ชุบทองคำขาว เพชร Cz ประกายสวยเหมือนเพชรแท้ สวยวิ้ง *** แหวนที่สั่งซื้อ จะตัดขยายให้ใหม่ และชุบทองคำขาวใหม่ทุกวง ก่อนส่ง *** สั่งซื้อแหวนวันนี้ คุ้มสุดๆ ฟรี!!! ค่าตัดขนาดแหวน , กล่องกำมะหยี่อย่างดี , ผ้าเช็ดแหวน , บิลรับประกัน , ถุงซิบล๊อคกันอากาศ, ลดค่าEMSเหลือ40บาท ประหยัดค่าเดินทางอีกหลายร้อย ประหยัดเวลาอีกหลายชั่วโมง ได้ของสวยถูกใจ คุณภาพมาตรฐานส่งออก คุ้มค่า ราคาไม่แพง หากสินค้ามีปัญหา สามารถส่งกลับมายังศูนย์ซ่อม จัดส่งคืนภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า)
not rated ฿1,690.00

R548sCz0 แหวนเงินชุบทองคำขาว เพชร Cz

฿1,690.00

R548sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชร Cz

Cz39ม.0.60ct.

แหวนเงินแท้ ชุบทองคำขาว เพชร Cz ประกายสวยเหมือนเพชรแท้ สวยวิ้ง
*** แหวนที่สั่งซื้อ จะตัดขยายให้ใหม่ และชุบทองคำขาวใหม่ทุกวง ก่อนส่ง ***

สั่งซื้อแหวนวันนี้ คุ้มสุดๆ ฟรี!!!
ค่าตัดขนาดแหวน , กล่องกำมะหยี่อย่างดี , ผ้าเช็ดแหวน , บิลรับประกัน , ถุงซิบล๊อคกันอากาศ, ลดค่าEMSเหลือ40บาท ประหยัดค่าเดินทางอีกหลายร้อย ประหยัดเวลาอีกหลายชั่วโมง ได้ของสวยถูกใจ คุณภาพมาตรฐานส่งออก คุ้มค่า ราคาไม่แพง

หากสินค้ามีปัญหา สามารถส่งกลับมายังศูนย์ซ่อม จัดส่งคืนภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า)

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R047sCZA
R047sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชร Cz
R047sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชรCz Cz3ม.1.69 Cz5.5mm(0.60ct)1ม. Cz3.5mm(0.32ct)2ม. แหวนเงินแท้ ชุบทองคำขาว เพชร Cz ประกายสวยเหมือนเพชรแท้ สวยวิ้ง *** แหวนที่สั่งซื้อ จะตัดขยายให้ใหม่ และชุบทองคำขาวใหม่ทุกวง ก่อนส่ง *** สั่งซื้อแหวนวันนี้ คุ้มสุดๆ ฟรี!!! ค่าตัดขนาดแหวน , กล่องกำมะหยี่อย่างดี , ผ้าเช็ดแหวน , บิลรับประกัน , ถุงซิบล๊อคกันอากาศ, ลดค่าEMSเหลือ40บาท ประหยัดค่าเดินทางอีกหลายร้อย ประหยัดเวลาอีกหลายชั่วโมง ได้ของสวยถูกใจ คุณภาพมาตรฐานส่งออก คุ้มค่า ราคาไม่แพง หากสินค้ามีปัญหา สามารถส่งกลับมายังศูนย์ซ่อม จัดส่งคืนภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า)
not rated ฿1,160.00

R047sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชร Cz

฿1,160.00

R047sCZA แหวนเงินชุบทองคำขาวเพชรCz Cz3ม.1.69

Cz5.5mm(0.60ct)1ม.
Cz3.5mm(0.32ct)2ม.

แหวนเงินแท้ ชุบทองคำขาว เพชร Cz ประกายสวยเหมือนเพชรแท้ สวยวิ้ง
*** แหวนที่สั่งซื้อ จะตัดขยายให้ใหม่ และชุบทองคำขาวใหม่ทุกวง ก่อนส่ง ***

สั่งซื้อแหวนวันนี้ คุ้มสุดๆ ฟรี!!!
ค่าตัดขนาดแหวน , กล่องกำมะหยี่อย่างดี , ผ้าเช็ดแหวน , บิลรับประกัน , ถุงซิบล๊อคกันอากาศ, ลดค่าEMSเหลือ40บาท ประหยัดค่าเดินทางอีกหลายร้อย ประหยัดเวลาอีกหลายชั่วโมง ได้ของสวยถูกใจ คุณภาพมาตรฐานส่งออก คุ้มค่า ราคาไม่แพง

หากสินค้ามีปัญหา สามารถส่งกลับมายังศูนย์ซ่อม จัดส่งคืนภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า)

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Mokume Gane , โมกุเม่ กาเน่, Mokume, โมกุเม่, silver, copper, ไทย, Thai, Bangokok not rated ฿6,980.00

แหวนโมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) เงินลายเถาวัลย์

฿6,980.00

โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View