R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R583.6s00A วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง
not rated ฿990.00

R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง

฿990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R583.6s00A

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง

หยิบใส่ตะกร้า
R583s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
R583s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R583s00A วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง
not rated ฿990.00

R583s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง

฿990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R583s00A

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง

หยิบใส่ตะกร้า
R585sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R585sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R585sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 62 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.66 CT น้ำหนักตัวเรือน : 4.5 กรัม
not rated ฿2,490.00

R585sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R585sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 62 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.66 CT

น้ำหนักตัวเรือน : 4.5 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
R597sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R597sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R597sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 37 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.14 ct
not rated ฿1,580.00

R597sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,580.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R597sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 37 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.14 ct

หยิบใส่ตะกร้า
R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R688sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 15 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.6 กรัม
not rated ฿1,390.00

R688sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,390.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R688sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 15 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้ D4.5mm1ม.0.30ct แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก
not rated ฿43,900.00

R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

฿43,900.00

R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

D4.5mm1ม.0.30ct

แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด
สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า
สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก

หยิบใส่ตะกร้า
Sale! R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R619yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้ D2.5mm1ม.0.08ct แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก
not rated ฿17,200.00 ฿12,900.00

R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

฿17,200.00 ฿12,900.00

R619yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

D2.5mm1ม.0.08ct

แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด
สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า
สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก

หยิบใส่ตะกร้า
R808 & R880 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R808 & R880 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R808 & R880 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 8 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.08 ct
not rated ฿2,560.00

R808 & R880 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿2,560.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R808 & R880

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 8 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.08 ct
หยิบใส่ตะกร้า
R808s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R808s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R808s00A วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน
not rated ฿1,290.00

R808s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,290.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R808s00A

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

หยิบใส่ตะกร้า
R880sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R880sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R880sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (เพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน : 8 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.08 ct
not rated ฿1,290.00

R880sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,290.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R880sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows (เพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)

จำนวน : 8 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.08 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Mokume Gane , โมกุเม่ กาเน่, Mokume, โมกุเม่, silver, copper, ไทย, Thai, Bangokok not rated ฿6,980.00
Mokume Gane , โมกุเม่ กาเน่, Mokume, โมกุเม่, silver, copper, ไทย, Thai, Bangokok

แหวนโมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) เงินลายเถาวัลย์

฿6,980.00

โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

หยิบใส่ตะกร้า