R048sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R048sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R048sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด ก้านแหวนมีลักษณะก้านคู่โค้งเรียวคล้ายกับรูปตัว S ลักษณะเด่นสวยงามและ เกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา
not rated ฿680.00

R048sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿680.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R048sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด

ก้านแหวนมีลักษณะก้านคู่โค้งเรียวคล้ายกับรูปตัว S ลักษณะเด่นสวยงามและ

เกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R138sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R138sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R138sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม
not rated ฿590.00

R138sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R138sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R067sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R067sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R067sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม
not rated ฿630.00

R067sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿630.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R067sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R019sCZA แหวนเม็ดยอด เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R019sCZA แหวนเม็ดยอด เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R019sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบทั้งสองข้าง เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.23ct
not rated ฿620.00

R019sCZA แหวนเม็ดยอด เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿620.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R019sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบทั้งสองข้าง

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.23ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R134sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R134sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R134sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม
not rated ฿600.00

R134sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿600.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R134sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R131sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R131sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R131sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม
not rated ฿490.00

R131sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R131sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R097sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R097sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R097sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.43 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.1กรัม
not rated ฿1,690.00

R097sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R097sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.43 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.1กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R205sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R205sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R205sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.19 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม
not rated ฿680.00

R205sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿680.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R205sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.19 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R125sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R125sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R125sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.19 CT น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม
not rated ฿460.00

R125sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿460.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R125sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.19 CT

น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R022sCZA แหวนดอกกบัวแท้925 ชุบทองคำขาว
R022sCZA แหวนดอกกบัวแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R022sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกบัง ซึ่งดอกบัวฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด และกลีบล้อมเป็นเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว ซึ่งทำให้ตัวเรือนลักษณะเด่นสวยงามและน่ารัก
not rated ฿590.00

R022sCZA แหวนดอกกบัวแท้925 ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R022sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกบัง ซึ่งดอกบัวฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows) 1เม็ด

และกลีบล้อมเป็นเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว ซึ่งทำให้ตัวเรือนลักษณะเด่นสวยงามและน่ารัก

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R123sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R123sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R123sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม ลักษณะตัวเรือน : ลวดลายของก้านแหวนโค้งเข้าหาตัวเพชร(CZ) Hearts & Arrows เหมือนกลีบดอกไม้ที่กำลังเบิกบาน โดยภายในกลีบดอกไม้โดยแสงกระท้อนต่อตัวเรือน ทำให้มีแสงกระพริบระหยับระหยิบสวยงามดั่งใจใส่
not rated ฿460.00

R123sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿460.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R123sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : ลวดลายของก้านแหวนโค้งเข้าหาตัวเพชร(CZ) Hearts & Arrows

เหมือนกลีบดอกไม้ที่กำลังเบิกบาน โดยภายในกลีบดอกไม้โดยแสงกระท้อนต่อตัวเรือน

ทำให้มีแสงกระพริบระหยับระหยิบสวยงามดั่งใจใส่

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R021sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R021sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R021sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.76 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ล็อคด้วยเตย 6 ตัว ก้านแหวนมีลักษณะแหวนปลอกมีด
not rated ฿990.00

R021sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R021sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.76 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ล็อคด้วยเตย 6 ตัว ก้านแหวนมีลักษณะแหวนปลอกมีด

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R113sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R113sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R113sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.78 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม
not rated ฿850.00

R113sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿850.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R113sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.78 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R016sCZA แหวนเม็ดเยอด เตยหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R016sCZA แหวนเม็ดเยอด เตยหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R016sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ลักษณะเตยรูปหัวใจ ก้านแหวนผิวเรียบโค้งเข้าใน
not rated ฿770.00

R016sCZA แหวนเม็ดเยอด เตยหัวใจเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿770.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R016sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนเม็ดเดี่ยว ลักษณะเตยรูปหัวใจ ก้านแหวนผิวเรียบโค้งเข้าใน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R018sCZA แหวนเม็ดยอด เตยกลมเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R018sCZA แหวนเม็ดยอด เตยกลมเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R018sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนเม็ดเดี่ยว ลักษณะเตยรูปทรงกลม ก้านแหวนผิวเรียบ
not rated ฿780.00

R018sCZA แหวนเม็ดยอด เตยกลมเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R018sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนเม็ดเดี่ยว ลักษณะเตยรูปทรงกลม ก้านแหวนผิวเรียบ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R206sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R206sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R206sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct
not rated ฿590.00

R206sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R206sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R070sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R070sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R070sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.78 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม ลักษณะตัวเรือน : หน้าแหวนมีลัษณะแหวนเม็ดยอด มีเตยแหวนมีลักษณะเตยกลมคู่ (แนวตั้งและแนวนอน) และก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบ
not rated ฿940.00

R070sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿940.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R070sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.78 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : หน้าแหวนมีลัษณะแหวนเม็ดยอด มีเตยแหวนมีลักษณะเตยกลมคู่

(แนวตั้งและแนวนอน) และก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R340sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R340sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R340sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct
not rated ฿990.00

R340sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R340sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R211sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R211sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R211sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม
not rated ฿730.00

R211sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿730.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R211sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R051sCZA แหวนClassic ring เตยหัวใจ 6 เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R051sCZA แหวนClassic ring เตยหัวใจ 6 เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน R051sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.80 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.1 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะแหวนเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดเดี่ยว ด้านข้างของตัวเพชรล้อมด้วยเงินแท้925มีลักษณะรูปทรงกลมสลับกับเตยแหวนเป็นรูปหัวใจ จำนวน 6 เตย และก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบ
not rated ฿1,100.00

R051sCZA แหวนClassic ring เตยหัวใจ 6 เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,100.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน R051sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.80 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.1 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะแหวนเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดเดี่ยว

ด้านข้างของตัวเพชรล้อมด้วยเงินแท้925มีลักษณะรูปทรงกลมสลับกับเตยแหวนเป็นรูปหัวใจ

จำนวน 6 เตย และก้านแหวนมีลักษณะผิวเรียบ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View