P011sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P011sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P011sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.80ct ลักษณะตัวเรือน : กลมเป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายแบบเรียบๆของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดต หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿690.00

P011sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P011sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.80ct

ลักษณะตัวเรือน : กลมเป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายแบบเรียบๆของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดต

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P010sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P010sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P010sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 15 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.79 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.5 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.35ct หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿780.00

P010sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P010sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 15 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.79 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.5 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.35ct

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P009sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P009sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P009sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกระรัต : 1.27 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70ct หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿760.00

P009sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿760.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P009sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกระรัต : 1.27 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.6 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70ct

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P008sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P008sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P008sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 30 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.47 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿1,490.00

P008sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿1,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P008sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 30 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.47 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P007sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P007sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P007sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 21 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.62 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม
not rated ฿790.00

P007sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P007sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 21 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.62 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P006sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P006sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P006sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 7 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.47 ct น้ำหนักตัวเรื่อน : 1 กรัม ลักษณะตัวเรือน : ลักษณะเป็นจี้ดาว เป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดตา
not rated ฿590.00

P006sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P006sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 7 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.47 ct

น้ำหนักตัวเรื่อน : 1 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : ลักษณะเป็นจี้ดาว เป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดตา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P004sCZK จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
P004sCZK จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P004sCZK วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.85 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿900.00

P004sCZK จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿900.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P004sCZK

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.85 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P003sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
P003sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P003sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 3 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.85 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม ลักษณะตัวเรือน : กลมเป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายแบบเรียบๆของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดต
not rated ฿490.00

P003sCZA จี้ดาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P003sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 3 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.85 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : กลมเป็นจุดเด่นของตัวเรือน และมีลวดลายแบบเรียบๆของตัวเงินช่วยสร้างสีสรรค์ให้ดูแล้วสะดุดต

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P002sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
P002sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P002sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 97 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 9.36 ct น้ำหนักตัวเรือน : 11.2 กรัม หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ
not rated ฿5,790.00

P002sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿5,790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P002sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 97 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 9.36 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 11.2 กรัม

หมายเหตุ : ราคาเฉพาะจี้ ไม่รวมสร้อยคอ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
P001sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
P001sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : P001sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : จี้ อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 146 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 15.84 ct น้ำหนักตัวเรือน : 14.9 กรัม
not rated ฿7,800.00

P001sCZA จี้เงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿7,800.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : P001sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : จี้

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 146 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 15.84 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 14.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 66 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
not rated ฿3,490.00

E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿3,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 66 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow) จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม
not rated ฿670.00

E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿670.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow)

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT

น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿720.00

E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿650.00

E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿650.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม
not rated ฿520.00

E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿520.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿790.00

E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View