E033sCZK ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E033sCZK ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E033sCZK วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 7.42 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 2.4 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.80 ct
not rated ฿1,610.00

E033sCZK ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,610.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E033sCZK

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 7.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.4 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.80 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E033sCZD ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E033sCZD ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E033sCZD วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70 ct
not rated ฿720.00

E033sCZD ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E033sCZD

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.2 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.70 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม
not rated ฿790.00

E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง
E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sGS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยเขียวส่อง ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.84 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,490.00

E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง

฿1,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sGS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยเขียวส่อง ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.84 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยบลูโทพาส จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม
not rated ฿1,960.00

E002sBTA ต่างหูเงินชุบทองคำขาว ฝังพลอยบลูโทพาส

฿1,960.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E056sBTA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยบลูโทพาส

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.71 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sSSD ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
E002sSSD ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSSD วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.65 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,890.00

E002sSSD ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน

฿1,890.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSSD

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.65 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R272sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R272sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R272sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
not rated ฿1,600.00

R272sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,600.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R272sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R270sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R270sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R270sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct
not rated ฿1,980.00

R270sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R270sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R274sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R274sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R274sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.27 ct
not rated ฿1,840.00

R274sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,840.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R274sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.27 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R100s00B วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม/2
ค่าแกะสลักตัวอักษรด้วยเครื่องเลเซอร์แบบเหมาจ่าย จำนวน 10 ตัวอักษร รวมมูลค่า 300 บาท
ฟรี กล่องกำมะหยึ่ มูลค่า 160 บาท จำนวน 2 ใบ
ฟรี ค่าบริการตัด-ขยายขนาดแหวนทุกวงแบบเหมาจ่าย รวมมูลค่า 300 บาท
*** ไม่สามารถแลก เปลี่ยน สะสม เป็นเงินสด หรือส่วนลดได้ "
not rated ฿1,980.00

R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R100s00B

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม/2

ค่าแกะสลักตัวอักษรด้วยเครื่องเลเซอร์แบบเหมาจ่าย จำนวน 10 ตัวอักษร รวมมูลค่า 300 บาท
ฟรี กล่องกำมะหยึ่ มูลค่า 160 บาท จำนวน 2 ใบ
ฟรี ค่าบริการตัด-ขยายขนาดแหวนทุกวงแบบเหมาจ่าย รวมมูลค่า 300 บาท
*** ไม่สามารถแลก เปลี่ยน สะสม เป็นเงินสด หรือส่วนลดได้ “
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R278sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R278sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R278sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct
not rated ฿1,550.00

R278sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,550.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R278sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R218sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 60 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.50 ct
not rated ฿3,720.00

R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿3,720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R218sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 60 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.50 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R254sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 45 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3.5 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 1.37 ct
not rated ฿3,300.00

R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿3,300.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R254sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 45 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3.5 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 1.37 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R155sBSA  แหวนเงินแท้925ชุบทองคำขาว ฝังพลอยBlack Sapphire
R155sBSA แหวนเงินแท้925ชุบทองคำขาว ฝังพลอยBlack Sapphire
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R155sBSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : Black Sapphire จำนวน :  16 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 6.8 กรัม
not rated ฿4,980.00

R155sBSA แหวนเงินแท้925ชุบทองคำขาว ฝังพลอยBlack Sapphire

฿4,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R155sBSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : Black Sapphire

จำนวน :  16 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 6.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R360sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct
not rated ฿2,580.00

R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿2,580.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R360sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
not rated ฿4,480.00

R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm

฿4,480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View