แหวนคู่

R272sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R272sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R272sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
not rated ฿1,600.00

R272sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,600.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R272sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R270sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R270sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R270sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct
not rated ฿1,980.00

R270sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R270sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.29 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R274sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R274sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R274sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.27 ct
not rated ฿1,840.00

R274sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,840.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R274sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.27 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R100s00B วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม/2
ค่าแกะสลักตัวอักษรด้วยเครื่องเลเซอร์แบบเหมาจ่าย จำนวน 10 ตัวอักษร รวมมูลค่า 300 บาท
ฟรี กล่องกำมะหยึ่ มูลค่า 160 บาท จำนวน 2 ใบ
ฟรี ค่าบริการตัด-ขยายขนาดแหวนทุกวงแบบเหมาจ่าย รวมมูลค่า 300 บาท
*** ไม่สามารถแลก เปลี่ยน สะสม เป็นเงินสด หรือส่วนลดได้ "
not rated ฿1,980.00

R100s00B แหวนคู่ แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R100s00B

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

น้ำหนักตัวเรือน : 7.7กรัม/2

ค่าแกะสลักตัวอักษรด้วยเครื่องเลเซอร์แบบเหมาจ่าย จำนวน 10 ตัวอักษร รวมมูลค่า 300 บาท
ฟรี กล่องกำมะหยึ่ มูลค่า 160 บาท จำนวน 2 ใบ
ฟรี ค่าบริการตัด-ขยายขนาดแหวนทุกวงแบบเหมาจ่าย รวมมูลค่า 300 บาท
*** ไม่สามารถแลก เปลี่ยน สะสม เป็นเงินสด หรือส่วนลดได้ “
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R278sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R278sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R278sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct
not rated ฿1,550.00

R278sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,550.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R278sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R218sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 60 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.50 ct
not rated ฿3,720.00

R218sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿3,720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R218sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 60 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 10.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.50 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R254sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 45 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3.5 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 1.37 ct
not rated ฿3,300.00

R254sCZA แหวนคู่รักนิรันทร์เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿3,300.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R254sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 45 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3.5 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 1.37 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R360sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct
not rated ฿2,580.00

R360sCZA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿2,580.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R360sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.06 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
not rated ฿4,480.00

R436sRRA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925ฝังเพชรพลอยทับทิมแท้ 4x4mm

฿4,480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R436sRRA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยทับทิมแท้ 4x4mm

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R200sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R200sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R200sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3.4 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
not rated ฿1,460.00

R200sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,460.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R200sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3.4 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R258sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R258sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R258sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4.2กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct
not rated ฿1,760.00

R258sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,760.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R258sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4.2กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R204sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R204sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R204sDMA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 10 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.60 ct
not rated ฿3,460.00

R204sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿3,460.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R204sDMA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.60 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R497sDMA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.06 ct
not rated ฿2,780.00

R497sDMA แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿2,780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R497sDMA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.06 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R276sDM0  แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
R276sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R276sDM0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct
not rated ฿1,720.00

R276sDM0 แหวนคู่ แหวนเงินแท้925

฿1,720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R276sDM0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Mokume Gane , โมกุเม่ กาเน่, Mokume, โมกุเม่, silver, copper, ไทย, Thai, Bangokok
not rated ฿6,980.00

แหวนโมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) เงินลายเถาวัลย์

฿6,980.00

โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View