ต่างหูแบบติดหู/สตั๊ด

E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 66 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
not rated ฿3,490.00

E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿3,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 66 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow) จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม
not rated ฿670.00

E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿670.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow)

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT

น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿720.00

E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿650.00

E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿650.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม
not rated ฿520.00

E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿520.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿790.00

E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E008sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿650.00

E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿650.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E008sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E007sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿710.00

E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿710.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E007sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E006sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม
not rated ฿480.00

E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E006sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E004sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม
not rated ฿720.00

E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E004sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E026sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 14 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.98 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.04ct
not rated ฿1,270.00

E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,270.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E026sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 14 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.98 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.04ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E023sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 14 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 3.26 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.40 ct
not rated ฿1,850.00

E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,850.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E023sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 14 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.26 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.40 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม
E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sYS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยบุษราคัม ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.92 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,590.00

E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม

฿1,590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sYS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยบุษราคัม ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.92 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E027sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E027sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E027sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 14 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 2.85 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.44ct
not rated ฿1,470.00

E027sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,470.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E027sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 14 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.85 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.44ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sPS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวพิงค์ซัฟไฟร์
E002sPS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวพิงค์ซัฟไฟร์
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sPS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยพิงค์ซัฟไฟร์ ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.69 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม
not rated ฿2,070.00

E002sPS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวพิงค์ซัฟไฟร์

฿2,070.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sPS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยพิงค์ซัฟไฟร์ ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.69 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม
not rated ฿790.00

E001sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E001sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.56 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง
E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sGS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยเขียวส่อง ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.84 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,490.00

E002sGS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวเขียวส่อง

฿1,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sGS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยเขียวส่อง ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.84 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.82 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,990.00

E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน

฿1,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.82 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E044gpSSA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำ ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.31 ct อัญมณี : เพชร CZ H&A จำนวน : 26 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.62 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม
not rated ฿5,970.00

E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน

฿5,970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E044gpSSA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำ

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.31 ct

อัญมณี : เพชร CZ H&A

จำนวน : 26 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.62 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View