ต่างหูเงินแท้ 92.5% ชุบทองขาว

E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว (Copy)
E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว (Copy)
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E023sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 14 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 3.26 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.40 ct
not rated ฿1,850.00

E023sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว (Copy)

฿1,850.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E023sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 14 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.26 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.40 ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 66 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
not rated ฿3,490.00

E017sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿3,490.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E017sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 66 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.88 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow) จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม
not rated ฿670.00

E014sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿670.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E014sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

ชื่อเพชร : เพชร CZ(Heart & Arrow)

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกระรัต (CT) : 0.95 CT

น้ำหนักตัวเรื่อน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿720.00

E012sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E012sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿650.00

E011sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿650.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E011sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.24 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม
not rated ฿520.00

E010sCZA ต่างหูดอกกุหลาบขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿520.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E010sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.57 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿790.00

E009sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿790.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E009sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E008sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿650.00

E008sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿650.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E008sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E007sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม
not rated ฿710.00

E007sCZA ต่างหูดอกไม้ขาวเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿710.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E007sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E006sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม
not rated ฿480.00

E006sCZA ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿480.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E006sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 0.9 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E004sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม
not rated ฿720.00

E004sCZA ต่างหูผีเสื้อเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E004sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E037sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E037sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E037sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 220 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 4.40 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 7 กรัม
not rated ฿4,940.00

E037sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿4,940.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E037sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 220 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.40 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E026sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 14 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.98 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.04ct
not rated ฿1,270.00

E026sCZA ต่างหูดอกพิกุลเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,270.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E026sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 14 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.98 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.04ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E030sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E030sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E030sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.67 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม
not rated ฿970.00

E030sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E030sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.67 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E029sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E029sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E029sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.69 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม
not rated ฿980.00

E029sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E029sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.69 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E032sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
E032sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E032sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 12 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 1.40 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.72ct
not rated ฿1,560.00

E032sCZA ต่างหูเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,560.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E032sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 12 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.40 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 0.72ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZJ วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 5.42 ct
น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.00ct
not rated ฿1,390.00

E002sCZJ ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿1,390.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZJ

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 5.42 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.00ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZF วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.20ct
not rated ฿870.00

E002sCZF ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿870.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZF

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.20ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZG วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.91 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.60ct
not rated ฿970.00

E002sCZG ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZG

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.91 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 1.60ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sCZK ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
E002sCZK ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZK วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 6.64 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.80ct
not rated ฿1,540.00

E002sCZK ต่างหูเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿1,540.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน E002sCZK

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 6.64 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.80ct

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View