ไพลินแท้

R127sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
R127sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R127sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม จำนวน :  1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.35 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 10 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.1 กรัม
not rated ฿1,550.00

R127sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้

฿1,550.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R127sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม

จำนวน :  1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.35 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.12 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R141sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
R141sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R141sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 22 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) จำนวน 22เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ
not rated ฿1,980.00

R141sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้

฿1,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R141sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 22 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

จำนวน 22เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข

หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R166sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว  ฝังพลอยไพลินแท้
R166sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R166sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 3 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.02 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) จำนวน 3เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข
not rated ฿1,570.00

R166sSSA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้

฿1,570.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R166sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.42 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 3 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.02 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

จำนวน 3เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R042sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้
R042sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R042sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 4 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 010 ct น้ำหนักตัวเรื่อน : 1.4 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยเพชร CZ(Hearts & Arrows) จำนวน 4เม็ด และลวดลายของก้านแหวนมีลักษณะเด่นสวยงาม
not rated ฿1,590.00

R042sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้

฿1,590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R042sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.40 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 4 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 010 ct

น้ำหนักตัวเรื่อน : 1.4 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยเพชร CZ(Hearts & Arrows)

จำนวน 4เม็ด และลวดลายของก้านแหวนมีลักษณะเด่นสวยงาม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R030sSS0 แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
R030sSS0 แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R030sSS0 วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 3 .05 ct
อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 34 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงดอกไม้เกสรสีน้ำเงิน(ไพลิน)เข้มล้อมรอบด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) ตัวแทนของใบไม้ ซึ่งลักษณะเด่นและสวยงาม เมื่อโดนแสง ตัวเครื่องจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงามประกายตา
not rated ฿3,930.00

R030sSS0 แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้

฿3,930.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R030sSS0

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3 .05 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 34 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.46 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนมีลักษณะเป็นทรงดอกไม้เกสรสีน้ำเงิน(ไพลิน)เข้มล้อมรอบด้วยเพชร CZ

(Hearts & Arrows) ตัวแทนของใบไม้ ซึ่งลักษณะเด่นและสวยงาม เมื่อโดนแสง ตัวเครื่องจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงามประกายตา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R044sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
R044sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R044sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี  : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง บากแหวนมีลวดลายคล้ายรูปหัวใจและดาว  ซึ่งสร้างลักษณะเด่น สวยงามและเกิดประกายระยิบระยับสวยงามประกายตา
not rated ฿1,470.00

R044sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้

฿1,470.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R044sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี  : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.38 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง บากแหวนมีลวดลายคล้ายรูปหัวใจและดาว 

ซึ่งสร้างลักษณะเด่น สวยงามและเกิดประกายระยิบระยับสวยงามประกายตา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R157sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว  ฝังพลอยไพลินแท้
R157sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R157sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.45 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 12 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.74 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) จำนวน 12เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ
not rated ฿3,990.00

R157sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้

฿3,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R157sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.45 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 12 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.74 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

จำนวน 12เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข

หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.82 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,990.00

E002sSS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน

฿1,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sSS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.82 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R304sSSA แหวนไพลิน เงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้ ทรงกลม
R304sSSA แหวนไพลิน เงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้ ทรงกลม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R304sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม จำนวน :  1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.26 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.1 กรัม
not rated ฿3,730.00

R304sSSA แหวนไพลิน เงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้ ทรงกลม

฿3,730.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R304sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงกลม

จำนวน :  1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.26 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.1 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R143sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้และเพชร
R143sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้และเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R143sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : ไพลิน จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 11 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.09 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) จำนวน 11เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ
not rated ฿1,770.00

R143sSSA แหวนไพลินเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยไพลินแท้และเพชร

฿1,770.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R143sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : ไพลิน

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.41 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 11 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.09 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.3 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะพลอยไพลินอยู่ตรงกลาง  ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

จำนวน 11เม็ด ความหมายของแหวน คือความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

ความรักที่มั่นคง และครอบครัวที่มีแต่ความสุข

หมายเหตุ : มีจำนวนจำกัดครับ

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R322sSSA แหวนไพลินเงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้และเพชร
R322sSSA แหวนไพลินเงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้และเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R322sSSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่ จำนวน :  1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.10 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม จำนวน : 30 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.21 ct
not rated ฿4,190.00

R322sSSA แหวนไพลินเงินแท้925ชุบทองคำขาวฝังพลอยไพลินแท้และเพชร

฿4,190.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R322sSSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่

จำนวน :  1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.10 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม

จำนวน : 30 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.21 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E044gpSSA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำ ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.31 ct อัญมณี : เพชร CZ H&A จำนวน : 26 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.62 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม
not rated ฿5,970.00

E044gpSSA ต่างหูเงินชุบทองคำขาวไพลิน

฿5,970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E044gpSSA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำ

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยไพลิน ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.31 ct

อัญมณี : เพชร CZ H&A

จำนวน : 26 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.62 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View