บุษราคัม

E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม
E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : E002sYS4 วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : ต่างหู อัญมณี : พลอยบุษราคัม ทรงไข่ จำนวน : 2 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.92 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
not rated ฿1,590.00

E002sYS4 ต่างหูเงินชุบทองคำขาวบุษราคัม

฿1,590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : E002sYS4

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : ต่างหู

อัญมณี : พลอยบุษราคัม ทรงไข่

จำนวน : 2 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.92 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R322sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว  ฝังพลอยบุษราคัม
R322sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยบุษราคัม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R322sYSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : บุษราคัม ทรงไข่ จำนวน :  1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม จำนวน : 30 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.21 ct
not rated ฿3,780.00

R322sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยบุษราคัม

฿3,780.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R322sYSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : บุษราคัม ทรงไข่

จำนวน :  1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.25 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม

จำนวน : 30 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.21 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R306sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม
R306sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R306sYSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : บุษราคัม จำนวน :  1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม จำนวน : 10 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.13 ct
not rated ฿1,830.00

R306sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม

฿1,830.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R306sYSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : บุษราคัม

จำนวน :  1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.51 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ทรงกลม

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.13 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R233sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม
R233sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R233sYSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : บุษราคัม จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.94ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 10 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะพลอยบุษราคัมอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows) จำนวน 10เม็ด ความหมายของแหวน คือสื่อแทนของความรัก ความเคารพ ความดี อันเป็นอมตะ เช่น ยามแต่งงานใช้พลอยเผาเป็นสื่อมอบให้แก่กัน ก็คือ การมอบความรักอมตะเป็นความมั่นคงที่ไม่มีผู้ใดทำลายได้  เหมือนพลอยเผาบางชนิดเผาครั้งเดียวก็ได้สีสวยแล้ว และบางชนิดต้องเผาซ้ำบ่อยๆจึงจะได้สีสวยหมายความว่ายิ่งเผาก็ยิ่งสวย
not rated ฿2,620.00

R233sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาวฝังพลอยบุษราคัม

฿2,620.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดั

รหัสสินค้าทางร้าน : R233sYSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : บุษราคัม

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.94ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะพลอยบุษราคัมอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)

จำนวน 10เม็ด ความหมายของแหวน คือสื่อแทนของความรัก ความเคารพ ความดี อันเป็นอมตะ

เช่น ยามแต่งงานใช้พลอยเผาเป็นสื่อมอบให้แก่กัน ก็คือ การมอบความรักอมตะเป็นความมั่นคงที่ไม่มีผู้ใดทำลายได้ 

เหมือนพลอยเผาบางชนิดเผาครั้งเดียวก็ได้สีสวยแล้ว และบางชนิดต้องเผาซ้ำบ่อยๆจึงจะได้สีสวยหมายความว่ายิ่งเผาก็ยิ่งสวย

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R171sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยบุษราคัมและเพชร
R171sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยบุษราคัมและเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R171sYSA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : บุษราคัม จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.12 ct อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 26 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.65 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะพลอยบุษราคัมอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)จำนวน 12เม็ด ความหมายของแหวน คือสื่อแทนของความรัก ความเคารพ ความดี อันเป็นอมตะ เช่น ยามแต่งงานใช้พลอยเผาเป็นสื่อมอบให้แก่กัน ก็คือ การมอบความรักอมตะเป็นความมั่นคงที่ไม่มีผู้ใดทำลายได้ เหมือนพลอยเผาบางชนิดเผาครั้งเดียวก็ได้สีสวยแล้ว และบางชนิดต้องเผาซ้ำบ่อยๆจึงจะได้สีสวยหมายความว่ายิ่งเผาก็ยิ่งสวย
not rated ฿3,910.00

R171sYSA แหวนบุษราคัม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังพลอยบุษราคัมและเพชร

฿3,910.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดั

รหัสสินค้าทางร้าน : R171sYSA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : บุษราคัม

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.12 ct

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 26 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.65 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนมีลักษณะพลอยบุษราคัมอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยเพชร CZ (Hearts & Arrows)จำนวน 12เม็ด

ความหมายของแหวน คือสื่อแทนของความรัก ความเคารพ ความดี อันเป็นอมตะ เช่น ยามแต่งงานใช้พลอยเผาเป็นสื่อมอบให้แก่กัน

ก็คือ การมอบความรักอมตะเป็นความมั่นคงที่ไม่มีผู้ใดทำลายได้ เหมือนพลอยเผาบางชนิดเผาครั้งเดียวก็ได้สีสวยแล้ว

และบางชนิดต้องเผาซ้ำบ่อยๆจึงจะได้สีสวยหมายความว่ายิ่งเผาก็ยิ่งสวย

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View