20001-30000฿

Sale! R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R028yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿31,990.00 ฿27,180.00

R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿31,990.00 ฿27,180.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R028yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R018yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R018yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
  ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R018yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿25,900.00 ฿20,710.00

R018yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿25,900.00 ฿20,710.00

 

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R018yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R019yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿25,700.00 ฿21,800.00

R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿25,700.00 ฿21,800.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R019yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R033yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿23,900.00 ฿20,300.00

R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿23,900.00 ฿20,300.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R033yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R016yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿24,900.00 ฿20,360.00

R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿24,900.00 ฿20,360.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R016yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R133yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct จำนวน : 20 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿27,900.00 ฿20,360.00

R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿27,900.00 ฿20,360.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R133yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct

จำนวน : 20 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R076yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct จำนวน : 10 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿35,900.00 ฿29,980.00

R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿35,900.00 ฿29,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R076yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R020yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.9 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿25,990.00 ฿21,990.00

R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿25,990.00 ฿21,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R020yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.9 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R029yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.26 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿29,900.00 ฿25,470.00

R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿29,900.00 ฿25,470.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R029yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.26 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View