Sale & Promotion

R717yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R717yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้ D4.5mm1ม.0.30ct แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก
not rated ฿43,900.00

R717yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

฿43,900.00

R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

D4.5mm1ม.0.30ct

แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด
สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า
สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้
R619yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้ D2.5mm1ม.0.08ct แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก
not rated ฿17,200.00 ฿12,900.00

R716yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

฿17,200.00 ฿12,900.00

R619yDD0 แหวนทอง18K เพชรแท้

D2.5mm1ม.0.08ct

แหวนทองแท้ 18K เพชรแท้น้ำ 97VVS ขาวสะอาด
สั่งทำแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า
สินค้าผลิตตามมาตรฐานการส่งออก

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R041yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R041yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R041yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct จำนวน : 3 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.07 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.3 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน ฟรี กล่องไม้พะยูง 'รัก' จัดทำพิเศษ มูลค่า 300 บาท 1 ใบ จากกลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากเศษไม้มงคล
not rated ฿37,900.00 ฿32,240.00

R041yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿37,900.00 ฿32,240.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R041yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

จำนวน : 3 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.07 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.3 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

ฟรี กล่องไม้พะยูง ‘รัก’ จัดทำพิเศษ มูลค่า 300 บาท 1 ใบ จากกลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากเศษไม้มงคล

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R028yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.23 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿31,990.00 ฿27,180.00

R028yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿31,990.00 ฿27,180.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R028yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.23 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R010yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R010yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R010yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿16,990.00 ฿14,500.00

R010yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿16,990.00 ฿14,500.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R010yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.8 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R019yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿25,700.00 ฿21,800.00

R019yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿25,700.00 ฿21,800.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R019yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R033yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿23,900.00 ฿20,300.00

R033yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿23,900.00 ฿20,300.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R033yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R022yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R022yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R022yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿17,990.00 ฿14,570.00

R022yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿17,990.00 ฿14,570.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R022yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R125yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿15,900.00 ฿11,010.00

R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿15,900.00 ฿11,010.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R125yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View