Sale! R015yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R015yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R015yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.07 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿15,900.00 ฿9,770.00

R015yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿15,900.00 ฿9,770.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R015yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.07 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R125yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿15,900.00 ฿11,010.00

R125yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿15,900.00 ฿11,010.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R125yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.10 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R016yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿24,900.00 ฿20,360.00

R016yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿24,900.00 ฿20,360.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R016yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R133yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct จำนวน : 20 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿27,900.00 ฿20,360.00

R133yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿27,900.00 ฿20,360.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R133yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct

จำนวน : 20 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.18 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.5 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R076yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct จำนวน : 10 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿35,900.00 ฿29,980.00

R076yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿35,900.00 ฿29,980.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R076yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

จำนวน : 10 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.15 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R020yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.9 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿25,990.00 ฿21,990.00

R020yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿25,990.00 ฿21,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R020yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.9 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R029yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.26 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿29,900.00 ฿25,470.00

R029yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿29,900.00 ฿25,470.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R029yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.26 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.7 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! Pre-Order R068yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
Pre-Order R068yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R068yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.30 ct จำนวน : 12 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.4 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿42,900.00 ฿37,770.00

Pre-Order R068yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿42,900.00 ฿37,770.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R068yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน(เม็ดยอด) : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.30 ct

จำนวน : 12 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.05 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.4 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
Sale! R131yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
R131yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R131yDM0 วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90 ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96 จำนวน : 1 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 0.14 ct น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน
not rated ฿16,990.00 ฿14,570.00

R131yDM0 แหวนทอง 18K ฝังเพชรแท้

฿16,990.00 ฿14,570.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R131yDM0

วัสดุของสินค้า : ทองแท้ 18K หรือ ทอง90

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรแท้ เกรด VVS น้ำ 98-96

จำนวน : 1 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.14 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 1.8 กรัม

ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ : 10-14 วัน

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R583.6s00A วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง
not rated ฿990.00

R583.6s00A แหวนเงินแท้925 ชุบทอง

฿990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R583.6s00A

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทอง

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R193sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R193sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R193sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 19 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 1.58 ct
not rated ฿1,590.00

R193sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,590.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R193sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 19 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.5 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 1.58 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว  ฝังเพชร
R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังเพชร
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R412sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 23 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
not rated ฿1,190.00

R412sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว ฝังเพชร

฿1,190.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R412sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 23 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.90 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R548sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R548sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R548sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 39 เม็ด น้ำหนักกระรัต : 0.60 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.3  กรัม
not rated ฿1,690.00

R548sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R548sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 39 เม็ด

น้ำหนักกระรัต : 0.60 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.3  กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R312sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R312sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R312sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 5 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
not rated ฿730.00

R312sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿730.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R312sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 5 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R085sCZA แหวนดอกมะลิ เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R085sCZA แหวนดอกมะลิ เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R085sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 21 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.72 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.2 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกมะลิ ซึ่งตัวดอกมะลิฝังเพชร Cz (Hearts & Arrows) 21เม็ด มีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา
not rated ฿2,150.00

R085sCZA แหวนดอกมะลิ เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,150.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R085sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 21 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.72 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกมะลิ ซึ่งตัวดอกมะลิฝังเพชร Cz (Hearts & Arrows) 21เม็ด

มีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R086sCZA แหวนเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
R086sCZA แหวนเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R086sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 21 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 8.10 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.4 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะดวงอาทิตย์ กำลังเปล่งแสง ซึ่งดวงอาทิตย์นี้ฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows) สามารถกระจายแสงได้รอบทิศ เมื่อโดดแสง ซึ่งจะทำให้ตัวเรือนมีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา
not rated ฿2,760.00

R086sCZA แหวนเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว

฿2,760.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R086sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 21 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 8.10 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.4 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะดวงอาทิตย์ กำลังเปล่งแสง ซึ่งดวงอาทิตย์นี้ฝังด้วยเพชร Cz (Hearts & Arrows)

สามารถกระจายแสงได้รอบทิศ เมื่อโดดแสง ซึ่งจะทำให้ตัวเรือนมีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R149sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R149sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R149sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 23 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.4 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.54 ct
not rated ฿1,330.00

R149sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,330.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R149sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 23 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.4 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.54 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R239sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R239sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R239sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 11 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct
not rated ฿850.00

R239sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿850.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R239sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 11 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 1.1 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.20 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R235sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R235sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R235sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 35 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2กรัม
น้ำหนักกะรัต : 1.77 ct
not rated ฿1,660.00

R235sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,660.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R235sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 35 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2กรัม

น้ำหนักกะรัต : 1.77 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R032sCZA แหวนดอกมะตูม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R032sCZA แหวนดอกมะตูม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R032sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 25 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.67 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกมะตูม ซึ่งตัวดอกมะตูมฝังเพชร Cz (Hearts & Arrows) 25 เม็ด มีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา
not rated ฿1,990.00

R032sCZA แหวนดอกมะตูม เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R032sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 25 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.67 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.7 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : แหวนมีลักษณะคล้ายกับดอกมะตูม ซึ่งตัวดอกมะตูมฝังเพชร Cz (Hearts & Arrows) 25 เม็ด

มีลักษณะเด่นสวยงามและเกิดประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View