R306sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R306sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R306sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 11 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.72 ct
not rated ฿1,150.00

R306sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,150.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R306sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 11 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.72 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R176sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R176sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R176sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 13 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 2.28 ct
not rated ฿1,960.00

R176sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,960.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R176sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 13 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.28 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R459sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 37 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
not rated ฿1,290.00

R459sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,290.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R459sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 37 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.28 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R181sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R181sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R181sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 29 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 1.4กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.67 ct
not rated ฿1,170.00

R181sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,170.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R181sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 29 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 1.4กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.67 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R366sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R366sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R366sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 13 เม็ด
น้ำหนักกะรัต : 0.31 ct
not rated ฿970.00

R366sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿970.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R366sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 13 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 0.31 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R429sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 114 เม็ด น้ำหนักกระรัต : 1.37 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.5  กรัม
not rated ฿2,890.00

R429sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,890.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R429sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 114 เม็ด

น้ำหนักกระรัต : 1.37 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.5  กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R115sCZA แหวนดอกพิกุลขาว เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R115sCZA แหวนดอกพิกุลขาว เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R115sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 62 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 2.72 ct น้ำหนักตัวเรือน : 7.2 กรัม ลักษณะตัวเรือน : แหวนเพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ดอกพิกุลขาว จำนวน 6ดอก เรียงโรย เหมือนกับดอกพิกุล กำลังลอยสู่พื้นดินเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรือน ซึ่งดอกพิกุลและก้านแหวน จะฝังด้วยเพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrowsด้วยความประณีต เพื่อให้ตัวเรือนมีความสวยงาม
not rated ฿2,990.00

R115sCZA แหวนดอกพิกุลขาว เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R115sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 62 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 2.72 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 7.2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน : แหวนเพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows ดอกพิกุลขาว จำนวน 6ดอก เรียงโรย

เหมือนกับดอกพิกุล กำลังลอยสู่พื้นดินเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรือน ซึ่งดอกพิกุลและก้านแหวน

จะฝังด้วยเพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrowsด้วยความประณีต เพื่อให้ตัวเรือนมีความสวยงาม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R006sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R006sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R006sCZA วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 79 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.86  ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.8 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.0mm(0.60ct)7เม็ด2.25mm(0.70ct)19เม็ด1.5mm(0.81ct)56 เม็ด
not rated ฿2,990.00

R006sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,990.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R006sCZA

วัสดุของสินค้า : เครื่องเงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 79 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.86  ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.8 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 3.0mm(0.60ct)7เม็ด2.25mm(0.70ct)19เม็ด1.5mm(0.81ct)56 เม็ด

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R114sCZA แหวนลายไทยเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R114sCZA แหวนลายไทยเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R114sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 73 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.82 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.7 กรัม
not rated ฿2,720.00

R114sCZA แหวนลายไทยเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,720.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R114sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 73 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.82 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.7 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R005sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R005sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R005sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 65 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.16 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.7 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 4.00mm(0.92ct)4เม็ด1.5mm(0.90ct)61เม็ด
not rated ฿3,050.00

R005sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿3,050.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R005sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 65 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.16 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.7 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 4.00mm(0.92ct)4เม็ด1.5mm(0.90ct)61เม็ด

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R007sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R007sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R007sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 47 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 3.24 ct น้ำหนักตัวเรือน : 5.6 กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 2.5mm(1.20ct)21เม็ด 1.5mm(0.38ct)26เม็ด หน้าแหวนมีลักษณะ : สี่เหลี่ยนผืนผ้าโค้งเข้า หน้าตัวเรือนฝังเพชร CZ(Hearts & Arrows)ทั้งหมด ซึ่งมีความระยิบระยับทุกมุมเป็นลักษณะเด่นของตัวเรือนสำหรับคนรักสวยรักงาม
not rated ฿2,690.00

R007sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R007sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 47 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 3.24 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 5.6 กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 2.5mm(1.20ct)21เม็ด 1.5mm(0.38ct)26เม็ด

หน้าแหวนมีลักษณะ : สี่เหลี่ยนผืนผ้าโค้งเข้า หน้าตัวเรือนฝังเพชร CZ(Hearts & Arrows)ทั้งหมด

ซึ่งมีความระยิบระยับทุกมุมเป็นลักษณะเด่นของตัวเรือนสำหรับคนรักสวยรักงาม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R188sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R188sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R188sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 59 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 0.96 ct
not rated ฿1,610.00

R188sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,610.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R188sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 59 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 1.6 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 0.96 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R093sCZA แหวนเเงินแท้925ชุบทองคำขาว
R093sCZA แหวนเเงินแท้925ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R093sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 9 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 6.62 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม
not rated ฿2,420.00

R093sCZA แหวนเเงินแท้925ชุบทองคำขาว

฿2,420.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R093sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 9 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 6.62 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R031sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R031sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R031sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 27 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 1.71 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.2 กรัม
not rated ฿2,250.00

R031sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,250.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R031sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 27 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 1.71 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R088sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R088sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R088sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 13 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 4.17 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม
not rated ฿1,870.00

R088sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿1,870.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R088sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 13 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.17 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R004sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R004sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R004sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows น้ำหนักกะรัต : 3.17  ct น้ำหนักตัวเรือน : 7.8  กรัม เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 4.50mm(1.05ct)3เม็ด1.25mm(0.85ct)88เม็ด
not rated ฿3,690.00

R004sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿3,690.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R004sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

น้ำหนักกะรัต : 3.17  ct

น้ำหนักตัวเรือน : 7.8  กรัม

เทียบกับน้ำหนักเพชรแท้ : 4.50mm(1.05ct)3เม็ด1.25mm(0.85ct)88เม็ด

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R074sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R074sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R074sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 75 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 5.25 ct น้ำหนักตัวเรือน : 4.5 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนมีลัษณะหน้ากลม โดยฝังเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดใหญ่ จำนวน1 เม็ดและล้อมด้วยเพชรCZ(Hearts & Arrows) 3ชั้น จำนวน 68 เม็ด ก้านแหวนฝังเพชรCZ (Hearts & Arrows) ข้างละ3 เม็ด ซึ่งตัวเรือนต้องใช้ความละเอียดในการฝัง โดยฝังผ่านกล่อง เพื่อใช้ชิ้นงานออกมาสวยงามและมีลักษณะเด่น
not rated ฿2,890.00

R074sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,890.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R074sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 75 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 5.25 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 4.5 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนมีลัษณะหน้ากลม โดยฝังเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดใหญ่

จำนวน1 เม็ดและล้อมด้วยเพชรCZ(Hearts & Arrows) 3ชั้น จำนวน 68 เม็ด ก้านแหวนฝังเพชรCZ

(Hearts & Arrows) ข้างละ3 เม็ด ซึ่งตัวเรือนต้องใช้ความละเอียดในการฝัง โดยฝังผ่านกล่อง เพื่อใช้ชิ้นงานออกมาสวยงามและมีลักษณะเด่น

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R073sCZA แหวนกลมเหลี่ยมเพชร เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R073sCZA แหวนกลมเหลี่ยมเพชร เงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R073sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 39 เม็ด น้ำหนักกะรัต : 4.08 ct น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนฝังเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดใหญ่จำนวน1 เม็ดล้อมด้วยเพชรCZ (Hearts & Arrows)ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใต้หน้าแหวนมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีลวดลายหัวใจ เพื่อเพิ่มสีสรรค์ความสวยงาม และก้านแหวนมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ถัดหัวใจก็จะมีลัษณะของก้านคู่ ซึ่งมีความสวยงามและเด่น
not rated ฿2,350.00

R073sCZA แหวนกลมเหลี่ยมเพชร เงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,350.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R073sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 39 เม็ด

น้ำหนักกะรัต : 4.08 ct

น้ำหนักตัวเรือน : 3.2 กรัม

ลักษณะตัวเรือน  : หน้าแหวนฝังเพชรCZ(Hearts & Arrows)เม็ดใหญ่จำนวน1 เม็ดล้อมด้วยเพชรCZ

(Hearts & Arrows)ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใต้หน้าแหวนมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีลวดลายหัวใจ

เพื่อเพิ่มสีสรรค์ความสวยงาม และก้านแหวนมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ถัดหัวใจก็จะมีลัษณะของก้านคู่ ซึ่งมีความสวยงามและเด่น

หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R236sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R236sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R236sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 27 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม
น้ำหนักกะรัต : 2.85 ct
not rated ฿2,140.00

R236sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,140.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R236sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 27 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 4.1 กรัม

น้ำหนักกะรัต : 2.85 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View
R234sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
R234sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว
ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ รหัสสินค้าทางร้าน : R234sCZA วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว ประเภทสินค้า : แหวน อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows จำนวน : 51 เม็ด น้ำหนักตัวเรือน : 2.3กรัม
น้ำหนักกะรัต : 4.20 ct
not rated ฿2,230.00

R234sCZA แหวนเงินแท้925 ชุบทองคำขาว

฿2,230.00

ลักษณะตัวเรือนเครื่องประดับ

รหัสสินค้าทางร้าน : R234sCZA

วัสดุของสินค้า : เงินแท้ 92.5% ชุบทองคำขาว

ประเภทสินค้า : แหวน

อัญมณี : เพชรรัสเซีย(CZ) Hearts & Arrows

จำนวน : 51 เม็ด

น้ำหนักตัวเรือน : 2.3กรัม

น้ำหนักกะรัต : 4.20 ct
หยิบใส่ตะกร้า
Quick View